az gorme merkeziAz Görme Merkezi – Ankara Az Görme Merkezi

 Görme eylemi bir bireyin yaşamında en önemli ve en baskın duyularından biridir. Bu nedenle görmede yaşanan bir problem, günlük hayatımızda yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Az görme hastalarına bir umut ışığı olarak, yaşadıkları bu az görme problemi rehabilite edilebilmektedir. Az görme yetisine sahip bireylerin Az Görme ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla görme düzeyleri, kapasiteleri artırılabilmektedir. Ankara Az Görme Merkezi bu konuda örnek bir merkezdir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi

Ankara Kalkınma Ajansı’ nın desteğiyle, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Ankara Cebeci binasında hizmet sunmaya başlamıştır. Ankara az görme merkezi olarak ta bilinen bu birim Türkiye de ilk olma özelliği taşımaktadır. Az görme merkezi sadece Ankara da bulunan hastalara değil Türkiye’nin diğer bölgelerinden gelen hastalara da hizmet vermektedir. Önemli rehabilitasyon çalışmalarıyla az görme problemi yaşayan bireylerin görme düzeylerinde kayda değer gelişmeler sağlanarak hastalara umut ışığı olmuştur.

Az Görme Merkezlerinde Hekim ve Eğitimci İşbirliği

Eğitimciler ile hekimlerin işbirliği hastaların tedavi süreci ve sonrasında kritik öneme sahiptir. Özellikle klinik uygulamalarda hekimler tedavi sonrasında az görme problemi yaşayan çocukları eğitimcilere emanet etmektedirler. Bu yüzden eğitimcilerin az görme hastalığı ve az görme rehabilitasyon merkezleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğer bu konuda işbirliği kurulamaz ve eğitimciler yeterli bilgi donanımına sahip olmazsa üzücü tablolar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle özellikle körler okullarında eğitim verilirken az görme hastası çocukların görme düzeylerinin tam olarak belirlenmesi gerekir. Az görme rehabilitasyon merkezleri ile işbirliği içerisinde muayenelerin yeterli düzeyde olması sağlanmalıdır.

Az Görenlerin Umut Merkezi

Az görme bireylerin en önemli duyularından yoksun kalması anlamına gelmektedir. Bu yoksunluk bireylerde yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp, psikolojik olarak eğitimlerinden ve çevrelerin kopmalarına neden olabilmektedir. Az görme hastalarının görme probleminin giderilmesi ve görme oranının artırılması şüphesiz  az görme problemi yaşayanlar adına büyük bir umuttur. Az görme merkezleri bu noktada bir umut merkezi olarak düşünülebilir. Ankara az görme merkezi, Türkiye de az görenlere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve profesyonellerin eğitilmesi projesi kapsamında önemli bir çalışmadır. Bu kapsama ek olarak az görenlere yönelik toplumdaki farkındalığı arttırmak, onları eğitmek, körler okulunda taramalar yapmak, hasta kapasitelerini arttırmak gibi geleceğe dair hedefler belirlenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda vizyoner bir bakış açısıyla az görme merkezlerindeki uygulamaların kalitesinin artması ve kamuda farkındalığın oluşumu ile az gören bireylerin sorunlarının çözümü konusunda ülkemiz adına önemli gelişmeler yaşanmaktadır.