Günümüzde görme hastalıkları ile ilgili önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Görme hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi yöntemleri büyük ölçüde önem kazanmıştır. Görmenin azalması ile kişilerin normal günlük işlerini yerine getirmede zorlandıkları görülmektedir. Kişilerin görme yeteneklerini kullanarak normal günlük işlerini yapmada zorlanması az görme olarak tanımlanmaktadır. Göz uzmanı ulaşınız.

                          Görme Keskinliği ve Görme Alanı

az görme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Göz Hekimliği Konseyi (ICO) tarafından az görme konusunda çeşitli araştırmalar ve tanımlamalar yapılmıştır. Bu araştırmalara göre; eğer görme keskinliği 0.3 ile 0.05 arasındaysa görmede azlık tanımlaması yapılabilir. Görme keskinliği 0.4 değerindeyse kişi standart bazı düzeltmeler ile gazete, dergi ve kitap okuyabilir. Eğer bu değer 0.05’ ten daha az ise sınırın altındadır. Görme alanı içinde az görme sınırları bulunmaktadır. Görme alanı iyi olan bir bireyin gözünde, geniş alanda 20 derece sınırı vardır. Bu sınırın altında kalan görme alanı açısından görmede azalma meydana gelmektedir.

 

az görme merkezi

Az Görme Muayenesi

Genel göz muayenesi uygulamalarına benzer özelliklere sahiptir. Hastanın hikayesi dinlenirken, özellikle hastanın günlük yaşamında yapmak istediği fakat görmedeki azlık nedeniyle yapamadığı etkinliklerin öğrenilmesi esastır.  Kullanılan büyüteçler, teleskop gibi araçların temel amacı görme keskinliğini artırmak ve kişinin ihtiyacını karşılamaktır. Bundan dolayı rehabilitasyon planlama aşamasında bireylerin istedikleri faaliyetleri gerçekleştirmesi için görme yeteneğine uygun yöntemler belirlenir. Bizlere Ulaşmak için tıklayınız.

 

az görme uzmanı

Az Gören Hastalara Yardım  

Hastalara mutlaka göz doktoru tarafından bir muayene yapılması gerekir. Devlet ve özel kuruluşlar bu hastalar için özel hizmetler sunabilirler. Örneğin konuşan kitaplar, oryantasyon, hareketlilik eğitimi gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir. Ayrıca az görenlerde yardım cihazları yardımıyla görme artırılabilir. Durumdan duruma görmeyi normale döndüren farklı amaçlara uygun farklı cihazlar kullanılabilir. Optik olan ve olmayan olmak üzere iki tip yardım cihazı bulunmaktadır.

 

az görme

Az Görmenin Tipleri

Doğuştan gelen az görme ile sonradan oluşan az görme arasında kişinin ihtiyaçları değişebilir. Bu yüzden farklı az görme türlerine göre farklı cihaz uygulamaları gerekebilir. Az görmenin en çok görülen tipleri arasında merkezi görme ve okuma bozukluğu görülmektedir. Çevresel görme azalması ya da renkli görüş kaybolması görme gücünde zayıflamaya sebep olabilmektedir.