Soru: Az görme nedir?

Cevap: Bireylerin günlük hayatta yerine getirdikleri etkinliklerin kalitesini etkileyen bir görme kaybı olarak tanımlanmaktadır.

az görme nedir

Az Görme Nedir?

Görsel algılama, çevremizde bulunan tüm nesnelerin detayları ile tanınabilmesi ve diğer nesnelerle ilişkilendirilerek bağ kurulabilmesi becerisidir. Görsel algılamanın gerçekleşmesi adına sadece iyi görme yetisi yeterli değildir. Nesnelerin iyi bir şekilde algılanabilmesi için çevresel uyaranlar zihnimizde doğru bir işlenmelidir. Buradan hareketle az görme nedir sorusunun cevabı, bireylerin günlük yaşamda yaptıkları etkinliklerin kalitesini önemli derecede etkileyen bir görme kaybıdır. Başka bir ifade ile az görme, bireylerin normal olarak yerine getirmesi gerektiği gündelik işlerinde görme yeteneğini kullanırken zorluk yaşamasıdır. Etkili programlar ile az gören çocukların toplumsal katılımı sağlanarak, bağımsız birey olarak yetişmesi sağlanabilir.

Az Görme Özellikleri

Az görme tamamen görme yetisinin kaybedildiği anlamına gelmemelidir. Tamamen görme kaybı yaşayan hastalara göre, az görme hastaları daha avantajlıdır. Az görme hastalığının tedavisinin olması çok önemli bir avantajdır. Az gören bireyler tamamen görme kaybı yaşamadıkları için, görme cihazları yardımıyla cisimleri görmeleri daha iyi hale getirilebilmektedir. Kısaca az gören kişilerin durumları hafif ya da ağır olsun, görme yetisi kişinin ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılayamadığı anlamına gelmektedir.

Az Görmenin Sebepleri

Az görme, her yaşta bireylerde görülebilir. Özellikle yaşlı bireylerde görülme sıklığı daha fazladır. Doğuştan gelen bozukluklar, şeker hastalığı, yaralanmalar, glokom, katarakt ve kalıtsal hastalıklar az görmeye neden olabilmektedir.

Az Görenlerde Yardımcı Cihaz Kullanımı

Az gören bireylerin görme oranı yardımcı cihazlar kullanılarak artırılabilir. Farklı durumlara göre görmeyi normal seviyeye getiren tek bir cihaz yoktur. Farklı durumlar için alternatif cihazlar düşünülebilir. Bir cihaz alınmadan önce mutlaka cihazla ilgili bir deneyime sahip olmak gerekmektedir. Az gören bireyler için iki tür yardım cihazı vardır. Bunlar optik olan cihazlar ve optik olmayan cihazlardır.

Az Görme Tedavisinde Karar Verme

Görme seviyesini artırıcı cihazların kullanımına, mutlaka tıbbi ve cerrahi tedavilerden sonra ya da yeterli derecede iyileşme sağlanamaması durumunda göz hekimi tarafından karar verilir. Az görme tedavisinde mutlaka alanında uzman göz hekimlerinin karar alması önem arz etmektedir. Hastaların sorunları ayrıntılarıyla dinlenerek uzman bir ekip tarafından (göz hekimi, az görme rehabilitasyon uzmanı, psikolog, uzman eğitimci) optik ve optik olmayan yöntemlerle sorunlar çözüme kavuşturulur.