Az Görme RehabilitasyonuAz Görme Rehabilitasyonu Amacı

Az Görme Rehabilitasyonu uygulamasında asıl amaç, bireyin mümkün olduğunca normal hayatına döndürülmesi sağlanarak, kişinin kendisine ve topluma kazandırılmasıdır. İnsan hakları ve fırsat eşitliği prensibinden hareket ederek, kişilerin sosyal bağımsızlığının ve ekonomik özgürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu hak bireylerin tüm kaynaklardan eşit bir biçimde yararlanması ve huzurlu bir yaşam biçimine sahip olması olarak özetlenebilir. İnsanlara eşit fırsatlar sunulması çerçevesinde onların eşit olarak bu fırsatlardan yararlanabilmesi çok önemlidir. Az Görme Rehabilitasyonu bireylerin fırsatlara eşit erişim hakkına sahip olması konusunda önemli bir uygulamadır. Az görme tedavisi ile bireylerin görme problemlerine etkili çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Az Görme Rehabilitasyonu Hangi Durumda Uygulanır

Az görme rehabilitasyonu, bireyin görme yetisini tamamen kaybetmediği fakat uygulanan geleneksel tıbbi yöntemlerle görme gücünün daha yüksek seviyelere çıkarılamadığı durumlarda gereklidir. Bu uygulama az görme rahatsızlığını yaşayan bireyin bu rahatsızlığının giderilerek daha iyi görme düzeyine çıkarılmasını sağlamaktadır.

Az Görme Rehabilitasyonunda Temel İlke

Görme gücünün gözlük, lens gibi bilinen araçlar yardımıyla, ilaç tedavisiyle, ameliyat yöntemiyle daha iyi duruma ulaştırılamadığı duruma, kısıtlamanın derecesine göre körlük ya da az görme diyebiliriz. Bu iki durumda da temel ilke bireylerin mevcut görme kapasitesinin en iyi düzeye getirilmesi için gerekli yardımcı cihazlar ve eğitim çalışmalarını kapsayan rehabilitasyondur. Tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi görme problemi yaşayan bireylerde temel amaç az görme rehabilitasyon uygulamaları ile kişinin yaşam kalitesini arttırmaktır.

Az Görme Rehabilitasyonunda Cihazların Kullanımı

Cihaz kullanımı az görme rehabilitasyonunda kritik bir öneme sahiptir. Az Görme Uzmanının tavsiyesi üzerine kullanılan cihazlar yardımıyla tıbbi veya cerrahi yöntemler ile görme gücü (düzeyi) artırılamayan hastaların optik yöntemler vasıtasıyla görmelerinin rehabilitasyonu sağlanmaktadır. Az görme problemi yaşayan bireylerde, uygulanan bu az görme rehabilitasyonları sayesinde, uzak ve yakın görme keskinliğinde artış gözlenmekte ve okuma hızlarında gelişmeler yaşanmaktadır.

Az Görme Rehabilitasyonunun Gerekliliği

Az görenler için yardım cihazları oldukça etkin optik sistemlerdir. Bu optik cihazlar az görme yaşayan hastalarda görme rehabilitasyonunun sağlanması için mutlaka denenmelidir. Rehabilitasyon amacıyla en sık kullanılan yöntem az görenlere yardım (Low Vision Aids – LVA) cihazlarıdır. LVA uygulamalarının, tıbbi veya cerrahi yöntemler ile görme düzeyi artırılamayan hastaların tümünde denenmesi gerekmektedir.