az görme nedenleriÜlkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre Az Görme Nedenleri

Az görme nedenleri ya da görme ile ilgili problemler ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde katarakt, malnütrisyon ve enfeksiyon hastalıkları az görme nedenleri yada körlük nedenleri arasında sayılır. Gelişmiş ülkelerde ise körlük ya da az görme sebepleri arasında maküla ve optik sinir hastalıkları, retinitis pig­mentoza ve glokom ön plana çıkmaktadır.

Az Görme Sınır Değerleri

İyi gören bir gözde, görme keskinliğinin sınırlarına göre ya da görme alanının aldığı değerlere göre bireylerin az görme teşhisinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Göz Hekimliği Konseyi (ICO), iyi gören gözde görme keskinliğinin 6/18 (20/60) olduğu durumu az görme olarak tanımlayarak değerlendirmede bulunmuştur. Buna ek olarak, görme alanının daha iyi olduğu gözde en geniş görme alanı, 10 de­recenin altında ise görme alanı bakımından az görme değerlendirmesi yapılmaktadır.

Yetişkin Bireylerde Az Görme Nedenleri

Bireyler az görme sorunuyla günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. Bu zorlanmalar rehabilite edilebilmektedir. Az görme sebebleri literatür taraması yapılarak incelendiğinde karşımıza birçok neden çıkmaktadır. Örneğin az görme nedenleri içerisinde en çok bireylerin ilerleyen yaşları ön plana çıkmaktadır.

Yetişkin Bireylerde Az Görme Nedenleri

Annelerin gebelik döneminde özellikle ilk 3 ay içerisinde kızamıkçık veya toksoplazmoz hastalığını geçirmesi, bebeklerin az görme sebepleri arasında yer almaktadır. Bebeklik döneminde az görme nedenleri arasında tedavi edilme şansı olmayan retinopatisi bulunmaktadır. Bu verilen bilgilerin yanında ansefalit gibi bebeklerde beyin hasarı bırakan ateşli rahatsızlıklar ve menenjit bebeklik döneminde az görme nedenleri arasında yer almaktadır. Bireylerin yaşına bağlı olarak ilerleyen makula dejenerasyonu az görme nedenlerine örnek verilebilir. Gözün yaralanması, diyabetik kaynaklı göz hastalığı ve Glokom az görmenin sebebleri arasında sayabildiğimiz rahatsızlıklardır. Bebeklerin bazılarının prematüre olarak dünyaya gelmesinden dolayı az görme rahatsızlığına yakalandığını söyleyebiliriz.

Maküla Dejenerasyonu

Maküla dejenerasyonu az görmenin nedenleri arasında yaygın olarak görülmektedir. Maküla sarı nokta olarakta ifade edilmektedir. Retina tabakasının ortasında bulunur ve keskin görmeden sorumludur. Maküla dejenerasyonu bireyin beyin merkezinde görme sisteminin bozulmasına neden olmaktadır. Tam olarak görme kaybına neden olmaz fakat görme gücünün azalmasına yol açmaktadır.